Izravnavo meje lahko izvaja samo pooblačeni geodet, ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije.

Izravnava je geodetska storitev, pri kateri se potek urejenega dela meje med dvema parcelama spremeni in se pri tem površina manjše parcele ne spremeni za več kakor 5%, vendar ne več kakor za 500 m2.

Izravnava se lahko izvede, če se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljiv preko kontaktnega obrazca in naše telefonske številke.

Pokličite +386 (0)31 297 062.

Ne odlašajte,
že zdaj nas kontaktirajte!

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko kontaktnega obrazca in naše telefonske številke.

Kontaktni Obrazec
2019-01-11T12:10:32+00:00