Geodetski načrt lahko naredi samo pooblačeni geodet, ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije.

GEODET - Geodetske storitve, parcelacija, geodetski posnetek, cena, Kranj 009Preden začnemo z gradnjo hiše potrebujemo geodetski načrt. Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena in mora vsebovati podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu , komunalnih vodih ter podatke o zemljiških parcelah.

Izdeluje se ga za različne namene: za pridobitve gradbene dokumentacije, za pridobitev uporabnega dovoljenja …

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljiv preko kontaktnega obrazca in naše telefonske številke. Pokličite +386 (0)31 297 062.

Ne odlašajte,
že zdaj nas kontaktirajte!

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko kontaktnega obrazca in naše telefonske številke.

Kontaktni Obrazec
2019-01-11T12:12:23+00:00