Evidentiranje stavbe lahko izvaja samo pooblačeni geodet, ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije.

Evidentiranje stavbe je storitev, ki združuje določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb.

Po končani gradnji je potrebno stavbo evidentirati v zemljiški kataster in v kataster stavb . Geodet izdela dva ločena elaborata, ki se medsebojno dopolnjujeta. Prvi elaborat je za določitev zemljišča pod stavbo in drugi za vpis stavbe v kataster stavb. Geodet stavbo izmeri zunaj, da ji določi koordinate v državnem koordinatnem sistemu in znotraj, da določi tlorisno površino stavbe. V primeru večstanovanjske stavbe, mora geodet pri izmeri prostorov ugotoviti površine posameznih delov stavbe. Deli stavbe predstavljajo lastniško celoto.

Evidentiranje stavbe izvedemo z namenom:

  • pridobitve hišne številke,
  • vpisa posameznih delov stavbe v zemljiško knjigo,
  • sklepanja pravnih poslov: prodaja, nakup, menjava, hipotekarni kredit… .

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljiv preko kontaktnega obrazca in naše telefonske številke. Pokličite +386 (0)31 297 062.

Ne odlašajte,
že zdaj nas kontaktirajte!

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko kontaktnega obrazca in naše telefonske številke.

Kontaktni Obrazec
2019-01-11T12:11:46+00:00